PDP konferencija
2007+
NOVI SAD

PDP (Print, Design, Photography) već 14 godina okuplja dizajnere, fotografe i druge vizuelne stvaraoce sa ciljem da putem predavanja, radionica i izložbi edukuje publiku u oblastima kreativnih medija, kao i da putem konkursa promovišemo rad studenata i mladih autora. Multidisciplinarni program PDP konferencije svake godine obuhvata predavanja, radionice, audio-vizuelne performanse i predstavljanje autora i radove sa PDP konkursa za dizajnere, ilustratore i druge vizuelne stvaraoce.

PDP konferencija 2023

Konkurs ⁄ Supernovae

Program

Predavanja

Radionice

O konferenciji

O organizatorima ⁄ INK fest

Saradnje