burger-big

ALLSTARS + SUPERNOVAE

AllStars+Supernovae je kolektivna izložba grafika koja istovremeno prikazuje radove autora po pozivu i radove odabrane putem međunarodnog konkursa. Mladi talenti na ovaj način imaju priliku da stanu rame uz rame sa velikanima dizajna i ilustracije i predstave svoj rad publici, kroz izložbu i štampanu publikaciju. Sa druge strane, konkurs nije namenjen samo umetnicima na početku karijere. Naprotiv, imena na AllStars i Supernovae listi se često preklapaju u različitim godinama, što ovoj izložbi daje još otvoreniji, participativniji i nepretencizan karakter, uprkos njenom naizgled pretencioznom nazivu. Radovi odabrani putem konkursa predstavljaju i takmičarsku selekciju – pobednik, koga bira nagradna komisija, osvaja PDP Cube čiji izgled svake godine prati aktuelnu temu konferencije.

Pored izložbe grafike, organizuju se i izložbe fotografije u kojima takođe učestvuju etablirana imena regionalne fotografske scene, kao i mladi fotografi čiji su radovi odabrani putem javnog konkursa.

ARHIVA

30.9-07.10.2022.
Novi Sad, SPENS

Tema:
Posmatramo, beležimo, pamtimo, malo zaboravljamo, mnogo interpretiramo. U našem identitetu utkani su odrazi svega toga – neki od njih su jasne refleksije stvarnih pojava i događaja, neki su iskrivljeni, obogaćeni, neki izvrnuti naopačke. Da li možemo u potpunosti da se identifikujemo sa sopstvenim odrazom u ogledalu ili je to što vidimo eho prošlosti? Eho budućnosti?

SUPERNOVAE

ALLSTARS

SUPERNOVAE

Rizo

01-03.10.2021.
Novi Sad, SPENS

Tema:
Geneza novog ne podrazumeva radikalno isključivanje prethodnog, već postepeno, nelinearno prelaženje iz jedne etape u drugu, iz jednog oblika u drugi. Tema šift podstiče proširivanje unutrašnje slobode da ne moramo da budemo ni tamo gde smo bili, ni gde mislimo da smo se uputili već da razumemo i prihvatimo fluidni prostor transformacije.

SUPERNOVAE

16-18.10.2020.
Novi Sad, KC LAB

Tema:
Kreativni proces sadrži skup iskustava stvaranja, učenja, prevazilaženja prepreka. Sve izmedju belog papira i “aha” momenta. Proces je igra kojoj se ne pamti početak i ne nazire kraj. Proces je intelektualno i emotivno iskustvo, iskustvo učenja i kreiranja. Proces počinje onog trenutka kada autor počne da se bavi nekom temom i traje dokle ima onih koji se bave njegovim delom.

SUPERNOVAE

ALLSTARS

10-13.10.2019.
Novi Sad, KS SVILARA

Tema:
Tema “Apsorpcija” ne daje odgovor na pitanje kakav, čiji, koju količinu i kojim kanalima pojedinac treba da konzumira određene sadržaje, već otvara niz pitanja koja će mu pomoći da sam dođe do zaključaka i da ga podstaknu da preispita svoje navike koje na svesnom ili nesvesnom nivou utiču na stvaranje okvira kroz koji posmatramo realnost i u kome kao autori stvaramo.

PDP CONFERENCE 2023

About conference

About us

Collaborations